Bestemmingsplan Buitengebied

 

Welkom!

 

Op deze website vindt u informatie over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied

van gemeente Oude IJsselstreek.Agenda

Agenda


Lees meer ...


Nieuws


 

 

Ruim 200 mensen hebben gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied Oude IJsselstreek. In het kader van de consultatieronde kon eenieder van 13 oktober tot 10 november 2016 reageren op het voorontwerp en het bijbehorende milieueffectrapport. Hartelijk dank voor uw inbreng!

 

Lees meer ...

Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan is klaar. Van 13 oktober tot 10 november 2016 kon u reageren op dit voorontwerp en op het bijbehorende concept-milieueffectrapport. We zijn nu bezig alle reacties te verwerken in het ontwerpbestemmingsplan.

 

Op deze website leest u wat de planning verder is. Het is de bedoeling dat het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport eind januari of begin februari ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting zal in juni het nieuwe bestemmingsplan vast worden gesteld door de gemeenteraad.