Bestemmingsplan Buitengebied

 

Welkom!

 

Op deze website vindt u informatie over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied

van gemeente Oude IJsselstreek.Agenda

Agenda


Lees meer ...


Nieuws


De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport hebben van donderdag 23 februari t/m woensdag 5 april 2017 ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijzen duurt langer dan oorspronkelijk gedacht.

Lees meer ...

Het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport hebben van donderdag 23 februari t/m woensdag 5 april 2017 ter inzage gelegen. De komende periode zullen we alle ingediende reacties in behandeling nemen. Naar verwachting oordeelt de raad medio 2018 over het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen.

 

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Of heeft u een ander belang in het buitengebied van gemeente Oude IJsselstreek? Dan is het bestemmingsplan buitengebied belangrijk voor u. In dit bestemmingsplan staat hoe u uw grond mag bebouwen en gebruiken. Ook leest u in dit plan hoe we omgaan met algemene thema’s, zoals natuur, landschap, landbouw, bedrijven, wonen, archeologie en cultuurhistorie.

 

Op deze website vindt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport. Ook leest u hoe de procedure er verder uitziet.