Bestemmingsplan Buitengebied

 

Welkom!

 

Op deze website vindt u informatie over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied

van gemeente Oude IJsselstreek.Agenda

Agenda


Lees meer ...


Nieuws


De inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport is voorbij. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Lees meer ...

Het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport hebben van donderdag 23 februari t/m woensdag 5 april 2017 ter inzage gelegen. De komende weken zullen we alle ingediende reacties in behandeling nemen. Vervolgens oordeelt de raad over het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen.

 

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Of heeft u een ander belang in het buitengebied van gemeente Oude IJsselstreek? Dan is het bestemmingsplan buitengebied belangrijk voor u. In dit bestemmingsplan staat hoe u uw grond mag bebouwen en gebruiken. Ook leest u in dit plan hoe we omgaan met algemene thema’s, zoals natuur, landschap, landbouw, bedrijven, wonen, archeologie en cultuurhistorie.

 

Op deze website vindt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport. Ook leest u hoe de procedure er verder uitziet.